Gübreler ve Gübreleme

Yapraktan gübreleme nedir-Yaprak gübresi kullanmalı mıyım

Yapraktan gübreleme nedir ? Yaprak gübresi kullanmalı mıyım ? Aslında bu soruya çok keskin cevaplar verebilecek hocalarımız ve bizlerden daha tecrübeli büyüklerimizi tanıyorum. Kesinlikle kullanılmamalı diyenler ile kesinlikle kullanılmalı diyenleri tek tek dinlediğimizde her iki tarafında kendilerine göre haklı sebepleri olduğunu görüyoruz aslında. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek adına bağlarda …

Devamı

Bağda magnezyum noksanlığı

Bitkinin yeşil rengini veren klorofilin yapısında ve serbest iyon halinde bulunan mağnezyum bitki bünyesinde birçok enzimatik reaksiyonlarda rol alır. Noksanlık belirtileri hafif bünyeli kumsal topraklarda ve organik madde bakımından fakir olan topraklarda daha çok görülür. Daha önce açıklandığı gibi özellikle potasyum ile zıt ilişkisi nedeni ile noksanlık belirtileri ortaya çıkmaktadır. …

Devamı

Bağda potasyum noksanlığı

Bağcılıkta çok sık görülen bir noksanlık belirtisidir. Potasyum elementi diğer bitkilerde olduğu gibi organik maddenin yapı taşını teşkil eden bileşiklere bağlı olarak bulunmamasına rağmen topraktan en fazla alınan elementlerin başında gelmektedir. Bitkide karbonhidrat metabolizmasında şekerlerin oluşumunda, protein sentezinde, bitkinin su tüketimini ayarlayan gözeneklerin açılıp kapanmasında, bitkinin stres şartlarına dayanıklılığının artmasında, …

Devamı

Bağda fosfor noksanlığı

Azotta olduğu gibi fosfor elementi de bitkinin bünyesinde bulunan organik bileşiklerin yapısına (nükleoproteinler) girmek sureti ile hayati öneme haiz bir bitki besin elementidir. Bitkide enerji metabolizması olaylarında yer alır. Bitkinin bünyesinde bağlı olarak bulunabildiği gibi serbest fosfat anyonları halinde de bulunabilmektedir. Fosfor azot gibi bitki bünyesinde kolay taşınabilen hareketli bir …

Devamı

Bağda azot noksanlığı ve fazlalığı

Asma bitkisinin topraktan en fazla miktarda kaldırdığı besin elementlerinin başında azot gelmektedir.Bitki besini olarak bitkide fotosentez sonucunda meydana gelen organik asitlerle birleşerek suda çözünen ve çözünmeyen amino asitleri, proteinleri meydana getirerek organik maddenin yapısına girer ayrıca klorofilin yapısında, nükleik asitlerin (DNA ve RNA) yapısında bulunur.Bunun yanında serbest iyon halinde henüz …

Devamı

Toprak Numunesi Alma

Toprak örneği almak için sonda, burgu, bel, kürek gibi aletler kullanılır. Arazinin genel görünümüne bakılarak eğim, yükseklik, drenaj, toprak derinliği, toprak rengi, bağın yaşı, üzüm çeşidi, anacın cinsi, üzümün değerlendirme şekli, sulanıp sulanmadığı vb. farklı özellikleri itibarıyla benzer olan her 20 dekar için temsilen bir adet toprak örneği gübre uygulanmasından …

Devamı

Bağda Gübreleme-Genel Konu

BAĞLARIN GÜBRELENMESİ Bitkilerin gelişip ürün verebilmesi için 16 bitki besin elementine mutlak ihtiyaçları vardır. Bunların bir kısmı makro besin elementleri(karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum), diğer bir kısmı ise asmalarda az miktarda bulunan (demir, mangan, bakır, çinko, molibden, bor, klor) mikro besin elementleridir. Bağlara verilecek gübre miktarı …

Devamı