Yapraktan gübreleme nedir-Yaprak gübresi kullanmalı mıyım

Yapraktan gübreleme nedir ? Yaprak gübresi kullanmalı mıyım ?

Aslında bu soruya çok keskin cevaplar verebilecek hocalarımız ve bizlerden daha tecrübeli büyüklerimizi tanıyorum. Kesinlikle kullanılmamalı diyenler ile kesinlikle kullanılmalı diyenleri tek tek dinlediğimizde her iki tarafında kendilerine göre haklı sebepleri olduğunu görüyoruz aslında.
Bu konuyu daha iyi anlayabilmek adına bağlarda gübreleme konusuna kısaca bir göz atmamız gerekiyor.

Yazıyı sonuna kadar sabırla okumanızı tavsiye ediyorum.Yorum yapmaktanda kaçınmayın lütfen.

Bitkiler genel olarak besin maddelerinin büyük bir kısmına topraktan alırlar. Şekil- 1 ve şekil- 2 de görüldüğü gibi özellikle yaprakların alt yüzeylerinde bulunan ve bitkinin solunum organı gibi görev yapan gözenekler (stomalar) bitkide gaz alışverişinde görev alırlar.
Stomaların sayısı ve büyüklüğü bitkilere göre farklılık göstermektedirler. Tek yıllık bitkilerde 1 mm² de 100-200 kadar stoma bulunurken çok yıllık bitkilerde (bağ dahil) stomaların adedi 1 mm² de tek yıllık bitkilere oranla 3-5 kat daha fazla bulunmaktadır.
Stomalar daha sonra açıklanacağı gibi her ne kadar doğrudan besin maddesi alışverişinde bulunmasalar bile atmosferde bulunan gazlar içinde bitki besini sayılabilen (NO2 – NH3, SO2) gazları yapraklarındaki stomalar aracılığı ile almak sureti ile metabolizma olaylarında kullanılabilmektedir. Çevre kirliliği konusunda yapılan çalışmalar nedeni ile son yıllarda atmosferdeki kirliliğin azalması ile atmosferden bitkilere geçen SO2 miktarında ve azot gazlarında önemli derecede azalmalar görülmüştür. Şekil–1’de gösterilen bitkinin yaprak kesiti incelendiğinde bitkinin yaprağının alt ve üst yüzeyinde bitkiyi dış şartlardan koruyan ve bitkinin yaprağından yaprak dışına su ve su içinde çözünmüş olan bazı bileşiklerin çıkmasını engelleyen kütikula tabakası bulunmamaktadır. Bu tabaka tamamen sıkı bir yapıya sahip olmayıp yapısında hidrofilik karakterli çok küçük boşluklar (kanallar) bulunmaktadır.

bağ yaprağı enine kesiti - yaprak gübresi kullanımı
Şekil-1
bağ yaprak kesiti 2
Şekil-2

Bitkilerin yaprak yüzeylerine püskürtülerek uygulanan mineral besin maddeleri bu kanallardan içeriğe alınarak yapraktan beslenmeye yardım ederler. Hidrofilik boşlukların negatif (-) elektrik yüküne sahip olmaları nedeni ile pozitif (+) elektrik yüküne sahip olan katyonlar bu boşluklardan eksi (-) elektrik yüklü besin maddesi olan anyonlara oranla bitkinin yaprağına daha kolay girerler. Bu Boşlukların çapları çok küçük olup katyonların çapına bağlı olarak ve elektrik yüküne bağlı olarak yapraktan besin elementlerinin giriş hızı farklı olmaktadır (Tablo-16). Besin elementleri içinde en hızlı alınan azottur. Azotun en hızlı alınan formu ise üre formunda olan azottur. Ürenin hızlı alınmasının nedeni katı formda olan üre suda eritildiğinde elektriksel yüke sahip olmadığı için çapı hidrofilik boşlukların çapından daha küçüktür ve bu nedenle ürenin bitki bünyesine geçişi çok kolay olmaktadır. Yapılan çalışmalarda şartlar uygun ise, uygulanan ürenin %50 kadarı iki saat gibi kısa sürede ve tamamı 1-2 gün gibi bir sürede bitki yaprağı tarafından alınmaktadır. Diğer bitki besinlerinde ise bu süre 10-15 günü bulmaktadır. Bu nedenle yapraktan gübrelemede uygulama adedi bir defa olmamalı en az 2-3 defa yapraktan uygulama yapmak gerekir. Yaprak gübrelerinde besin maddelerinin alınma kolaylığını sağlamak için yayıcı yapıştırıcı ve yüzey gerilimini azaltıcı maddeler kullanmak sureti ile gübrenin etkinliği arttırılmaya ve hatta özellikle demir ve diğer mikro ( bor ve molibden hariç) EDTA ve türevleri ile bağ meydana getirerek çeşitli bileşikler halinde yapraklara pülverize edilmektedir. Ancak, bir molekülün çapı ne kadar büyük ise onun yapraktan içeriye girişi o kadar zor olur. Ancak bağ halinde bağlanmış olan demir, çinko, mangan, bakır, gibi elementler yapraktaki hidrofilik boşluklardan içeriye girebilir.

besin elementi alınış hızları

Yaprak Gübresi Gerektiren Nedenler:

•    Topraktan gübre uygulamaları tamamlanmıştır. Buna rağmen element noksanlıkları görülmektedir.
•    Sulama dönemi tamamlanmış veya yeteri kadar yağış meydana gelmemiştir. Bu nedenle topraktan gübre uygulama imkanı yoktur.
•    Dekara veya ağaç başına verilecek gübre miktarı çok azdır.Bu miktar gübreyi toprağa verme imkanı yoktur.
•    Topraktan uygulanması durumunda uygulanacak elementin alınmasını engelleyen bir çok faktör vardır. Bu nedenle yapraktan uygulama yapmak gerekir
•    Kısa sürede etki görmek ve element noksanlıklarının düzeltilmesini sağlamak amacı ile yapraktan gübreleme yapılır.
Yaprak gübreleri katı (toz ve kristal) ve sıvı formda olabilir.Sıvı formda olan yaprak gübreleri çoğunlukla katı formda olan mineral gübrelerin su, asit ve özel çözgenlerde eritilerek konsantre eriyik halinde hazırlanmasından meydana gelir. Etkili madde miktarları toplamı katı formda olanlara oranla 2-3 kat daha azdır. Yaprak gübrelerinde uygulama dozu etkili madde bazında mikro elementlerde % 0.1’i makro elementlerde ise % 1’i geçmemelidir. Uygulama doz ve zamanları bitkinin gelişme dönemine, bitkinin yaprağındaki kütikula tabakası kalınlığına göre değişmektedir.

 

Sonuç Olarak:

Sonuç olarak yapraktan gübreleme yapmak zorundamıyım yoksa değilmiyim sorusunun cevabı; zirai ilaç bayisi istiyor diye yapraktan gübreleme yapmak zorunda değilsiniz olacaktır. Bağımızın yukarıda saydığımız sebepler bağlamında bir gübreleme takviyesine ihtiyacı varsa teknik personel tavsiyesi doğrultusunda yaprak gübresi uygulaması yapılabilir.
Ancak üretici zirai ilaç bayisine her gittiğinde ”ee bu gün ne atacaz” diye sorarsa kimse kusura bakmasın bayi koca bir poşet yaprak gübresini doldurur poşetin boş kalan yerlerinede üç-beş insektisit-fungusit sıkıştırır gönderir sizi. Sonra sezon sonunda kazancınıza ortak olur.

Bizler başımızı ellerimizin arasına alıp düşünme eşiğini çoktan geçtik. Yapılan masraflar yetiştirilen ürünün kalitesine göre çok çok fazla. Birde bunun yanına plansız üreticilik ve gereksiz,keyfi harcamalarda eklenince malesef banka kredilerine mahkum olmuş bir üretici zümresi olup çıktık. Konu ile ilgili yazacak okadar çok şey varki, hepsini bu yazımda paylaşmayacağım. İleriki yazılarımda sizler için bu konulara tekrar değinmek istiyorum.

 

 

İlginizi çekebilir

Bağda azot noksanlığı ve fazlalığı

Asma bitkisinin topraktan en fazla miktarda kaldırdığı besin elementlerinin başında azot gelmektedir.Bitki besini olarak bitkide …

Bir yorum

  1. Slm ben süper yol üzümü için TARİŞ’in satmakta olduğu zf yaprak gübresi kullanmayı düşünüyorum ama daha önce kullanmadığım için açıkcası biraz tedirginlik var renk vermesi için birisi tavsiye etti iki defa uygulamayı düşünüyorum takıldığım nokta çok uygulama yapılır ise üzümde tanelenme olurmu acaba yada görsel olarak bozulurmu şu anda daha koruk döneminde ne zaman uygulamalıyım yapıştırıcı olarak ne kullanmalıyız teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*